แหล่งรวมโปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีนทุกแพคเกจ

สุสานม้าศึก-จือป๋อ (มณฑลซานตง) เมืองจือป๋อห่างจากเมืองจี่หนานประมาณ 200 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออก สำรวจพอว่าเมื่อสมัยชุนชิว (540 ปีก่อน ค.ศ.) เมืองจือป๋อเคยเป็นเมืองหลวงของก๊กฉี บริเวณสุสานม้าศึก (รวมรถม้า) พบซากม้าศึก 225 ตัว แต่เมื่อสังเกตจากความกว้างและความยาว-ขนาดของสถานที่ สุสานนี้ควรฝังม้าศึกไม่น้อยกว่า 600 ตัว (บางส่วนไม่ได้ทำการขุด) และสันนิษฐานว่าเป็ฯสุสานของเจ้าเมืองฉี แสดงถึงความเข้มแข็งของกองทัพม้าก๊กฉี ซึ่งมีรถม้าศึกถึง 1,000 คัน ปัจจุบันสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ม้าสึกและรถม้า จัดแสดงรถม้าและศูนย์การคมนาคมทางเรือที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณ

โฆษณา
%d bloggers like this: