แหล่งรวมโปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีนทุกแพคเกจ

Posts tagged ‘กุ้ยหลิน’

ทัวร์จีน เดินทางสู่…กุ้ยหลิน กวางเจา หยางซั่ว เพื่ออาบน้ำแร่

ทัวร์จีน ล่องเรือชมทัศนียภาพ แม่น้ำหลีเจียง แม่น้ำที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ชมเขตน้ำแร่จิงจงซาน ที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ เขตน้ำแร่จิงจงซาน ที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ ใจกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม ดื่มด่ำบรรยากาศแสนโรแมนติก อิสระแช่น้ำแร่ตามอัธยาศัย เพื่อการผ่อนคลายท่ามกลางขุนเขาและทัศนียภาพอันรื่นรมย์และบำบัดผิวพรรณให้มีสุขภาพที่ดี หมายเหตุ : กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำสำหรับท่านที่ต้องการแช่น้ำแร่ ใจกลางหุบเขาที่โอบล้อม ชมถ้ำหยงฟุ ถ้ำที่มีความสวยงามด้วยหินงอกหินย้อยอย่างสมบูรณ์จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสี จากนั้นนำท่านแวะชิมชาต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก นั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบน เขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง ล่องเรือชมเขางวงช้าง สัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหยางซั่ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกุ้ยหลิน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพสวยงาม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.goholiday2u.com

Advertisements